Daniel Hlaváčik – znalec v oblasti vykurovanie a vykurovacie zariadenia

Osvedčenie č. OS-180-2007 podľa § 5 a § 6 Vyhlášky MS SR š. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. Z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V odbore: Energetika
V odvetví: Vykurovanie a vykurovacie zariadenia