Daniel Hlaváčik
znalec

Bronzová 13
Banská Bystrica, 974 05

Tel:  +421 911 800 911  /pondelok – piatok: 8:00 – 17:00 hod./
E-mail: znalec@hlavacik.sk

Fakturačné údaje

DANTY s.r.o.
Bronzová 13
Banská Bystrica 974 05

IČO: 366 366 81
IČ DPH: SK 2021 982 457

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 10307 / S

Tatrabanka a.s. 
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2975 6656